Hem Uthyrningpolicy Kontakt


Väneryrbostäder AB uthyrningspolicy

Väneryrbostäder använder köpoängprincipen, det innebär att kunden som har högst poäng och uppfyller Väneryrbostäders grundkrav får lägenheten, ( varje dag ger en poäng).
Kunden med mest poäng får lägenheten.
Man ställer sig i kön via vår webbplats eller via telefon.

Väneryrbostäders grundkrav:
Inte har skulder och betalningsanmärkningar hos kronofogdemyndigheten.
Uppfyller Väneryrbostäders inkomstkrav

Godkända inkomster:
- Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet.
- Pension.
- Försörjningsstöd godkänt av vänersborgs kommun.
- Studiemedel eller CSN lån.
- Inkomst från kapital.
- Bostadsbidrag, bostadstillägg..
- Ersättningar från försäkringaskassan såsom sjukpenning, sjukersättning, föräldrarpenning aktivetetsersättning.

Vi tittar på hyresgästens inkomst i förhållande till hyran och gör en bedömning enligt Kronofogdemyndighetens föreskrifter om förbehållsbeloppet.

 

 

 

 

 

 

Väne-Ryr är beläget ca 1,5 mil väster om Vänersborg med bra utbud av kollektivtrafik riktat både mot Vänersborg och mot Uddevalla, med närhet till Ryrsjön.


Tomt


Badplats vid Ryrsjö

Lekplats vid Ryrsjön


© 2021...........